DÜŞEY ELEKTRİK SONDAJI VERİLERİNİN YORUMU

DÜŞEY ELEKTRİK SONDAJI VERİLERİNİN YORUMU

Prof. Dr. Ahmet Tuğrul BAŞOKUR, Ankara Üniversitesi, Jeofizik Mühendisliği Bölümü, 2004

İçerik

Bölüm 1

GERİLİM BAĞINTILARI

GİRİŞ

1.1.YARI SONSUZ HOMOJEN BİR ORTAMDA POTANSİYEL BAĞINTISI
1.2. ELEKTROT AÇILIMLARI
1.3. NOKTA AKIM KAYNAĞININ KATMANLI ORTAMLARDA OLUŞTURDUĞU POTANSİYEL
1.3.1. Çözümün sınır koşullarına uygulanması
1.3.2. Yeryüzündeki bir noktadaki potansiyel
1.4.1. Slichter çekirdek fonksiyonunun sayısal değerlendirilmesi için Pekerıs yineleme bağıntısı
1.4.2. Dönüşük özdirenç fonksiyonu bağıntıları
1.4.3. Dönüşük özdirenç fonksiyonunun sayısal değerlerinin hesabı

Bölüm 2

GÖRÜNÜR ÖZDİRENÇ BAĞINTILARI

2.1. KATMANLI ORTAM İÇİN GERİLİM BAĞINTISI
2.1.1. İki nokta elektrot görünür özdirenç bağıntısı
2.1.2. Wenner görünür özdirenç bağıntısı
2.1.3. Schlumberger görünür özdirenç bağıntısı
2.1.4. Dipol görünür özdirenç bağıntıları
2.2. GÖRÜNÜR ÖZDİRENÇLER ARASINDAKİ BAĞINTILAR
2.2.1. İki nokta elektrot ve Wenner görünür özdirençleri arasındaki bağıntı
2.2.2. İki nokta elektrot ve Schlumberger görünür özdirençleri arasındaki bağıntı
2.2.3. Wenner ve Schlumberger görünür özdirençleri arasındaki bağıntı
2.2.4. Schlumberger ve dipol arasındaki bağıntı
2.2.5. İki nokta elektrot ve dipol görünür özdirençleri arasındaki bağıntı
2.2.6. Wenner ve dipol görünür özdirençleri arasındaki bağıntı
2.3. GÖRÜNÜR ÖZDİRENÇLER ARASINDAKİ BAĞINTILARIN LOGARİTMİK DEĞİŞKEN İLE YAZILMASI
2.4. HANKEL DÖNÜŞÜMÜ
Bölüm 3

GÖRÜNÜR ÖZDİRENÇ VE DÖNÜŞÜK ÖZDİRENÇ FONKSİYONLARININ ÖZELLİKLERİ

3.1.1. Dar-Zarrouk parametreleri
3.1.2. Dar-Zarrouk eğrisi
3.2. ETKİN UZAKLIK
3.3. ARAŞTIRMA DERİNLİĞİ
3.4. GÖRÜNÜR ÖZDİRENÇ VE DÖNÜŞÜK ÖZDİRENÇ EĞRİLERİNİN BİÇİMSEL ÖZELLİKLERİ
3.5. GÖRÜNÜR ÖZDİRENÇ VE DÖNÜŞÜK ÖZDİRENÇ EĞRİLERİNİN ASİMTOTİK ÖZELLİKLERİ
3.6. EŞDEĞERLİLİK İLKESİ
3.7. ÖRTME ETKİSİ
3.8. ELEKTROT AÇILIMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

Bölüm 4

DOĞRUSAL SÜZGEÇ KURAMI

4.1. FOURIER DÖNÜŞÜMÜ
4.2. DOĞRUSAL SÜZGECİN ÖZELLİKLERİ
4.3. ÖRNEKLEME KURAMI VE ÖRNEKLEME ARALIĞININ SEÇİMİ
4.3.1. Sayısallaştırma
4.3.2. Sürekli verinin yeniden kurulmasi
4.4.1. Sinc yanıt
4.4.2. Sinsh yanıt
4.5. SÜZGEÇLERİN YATAY KAYMASININ SAPTANMASI
4.6. SÜZGEÇLERİN KURULMASI VE DENENMESİ
4.7. SÜZGEÇLERİN KULLANIMI

Bölüm 5

BİR ELEKTROT AÇILIMINDA ELDE EDİLEN GÖRÜNÜR ÖZDİRENÇ EĞRİSİNİN DİĞER AÇILIMLARDAKİ GÖRÜNÜR ÖZDİRENÇ DEĞERİNE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ

5.1. İKİ-NOKTA ELEKTROT GÖRÜNÜR ÖZDİRENÇ DEĞERLERİNİ, WENNER GÖRÜNÜR ÖZDİRENCE ÇEVİREN SÜZGEÇLER
5.2. WENNER GÖRÜNÜR ÖZDİRENÇ DEĞERLERİNİ, İKİ-NOKTA ELEKTROT GÖRÜNÜR ÖZDİRENCE ÇEVİREN SÜZGEÇLER
5.3. İKİ-NOKTA ELEKTROT GÖRÜNÜR ÖZDİRENÇ DEĞERLERİNİ, SCHLUMBERGER GÖRÜNÜR ÖZDİRENCE ÇEVİREN SÜZGEÇLER
5.4. SCHLUMBERGER GÖRÜNÜR ÖZDİRENCİ, İKİ-NOKTA ELEKTROT GÖRÜNÜR ÖZDİRENCE ÇEVİREN SÜZGEÇLER
5.5. WENNER-SCHLUMBERGER SÜZGECİ
5.6. SCHLUMBERGER-WENNER SÜZGECİ
5.7. DİPOL GÖRÜNÜR ÖZDİRENCİ SCHLUMBERGER GÖRÜNÜR ÖZDİRENCE ÇEVİREN SÜZGEÇLER
5.8. SCHLUMBERGER-DİPOL SÜZGEÇLERİ
5.9. WENNER-DİPOL SÜZGECİ
5.10. DİPOL-İKİ NOKTA ELEKTROT SÜZGECİ
5.11. İKİ NOKTA ELEKTROT-DİPOL SÜZGECİ
5.12. DİPOL-WENNER SÜZGECİ
5.13. YAYINLANMIŞ SÜZGEÇ KATSAYILARI

Bölüm 6

GÖRÜNÜR ÖZDİRENÇ MODEL EĞRİLERİNİN HESAPLANMASI

6.1.1. İki nokta elektrot G. Ö. model eğrilerinin hesabı için doğrusal süzgecin kurulması
6.1.2. Wenner G.Ö. model eğrilerinin hesabı için doğrusal süzgecin kurulması
6.1.3. Schlumberger G. Ö. model eğrilerinin hesabı için doğrusal süzgecin kurulması
6.1.4. Dipol-dipol G. Ö. model eğrilerinin hesabı için doğrusal süzgecin kurulması
6.2. SÜZGEÇLERİN ÇOK YÖNLÜ KULLANIMI
6.2.1. Dipol-dipol G.Ö. model eğrilerinin Schlumberger süzgeci ile hesaplanması
6.2.2. Wenner, Schlumberger ve dipol-dipol G.Ö. model eğrilerinin iki-elektrot süzgeci ile hesaplanması
6.3. YAYINLANMIŞ SÜZGEÇ KATSAYILARI

Bölüm 7

ÖLÇÜLEN GÖRÜNÜR ÖZDİRENÇ DEĞERLERİNDEN DÖNÜŞÜK ÖZDİRENÇ FONKSİYONUNUN SAPTANMASI

7.1.1. İki elektrot görünür özdirenç eğrisini dönüşük özdirenç eğrisine dönüştüren doğrusal süzgecin kurulması
7.1.2. Wenner görünür özdirenç eğrisini dönüşük özdirenç eğrisine dönüştüren doğrusal süzgecin kurulması
7.1.3. Schlumberger görünür özdirenç eğrisini dönüşük özdirenç eğrisine dönüştüren süzgecin kurulması
7.1.4. Dipol görünür özdirenç eğrisini dönüşük özdirenç eğrisine dönüştüren süzgecin kurulması
7.2. YAYINLANMIŞ SÜZGEÇ KATSAYILARI

Bölüm 8

JEOFİZİK YORUMUN İLKELERİ

8.1. JEOFİZİK UYGULAMALAR İÇİN AKIŞ ŞEMASI
8.2. VERİ TOPLAMA
8.3. VERİ SUNUMU
8.4. MODEL
8.5. DÜZ ÇÖZÜM
8.6. TERS ÇÖZÜM
8.7. YORUM VE KARAR

Bölüm 9

AĞIRLIKLI EN KÜÇÜK-KARELER YÖNTEMİ İLE VERİ İYİLEŞTİRME VE DÖNÜŞÜM İŞLEMLERİ

9.1. ÖLÇÜ YANILGILARI VE GÜRÜLTÜLERİN SINIFLANDIRILMASI
9.2. GÜRÜLTÜ GİDERME YÖNTEMLERİ
9.3. EN KÜÇÜK KARELER YÖNTEMİ İLE VERİ İYİLEŞTİRİLMESİ
9.4. KATSAYILARIN ÇÖZÜMÜ
9.5. KATSAYILARIN DİZEY DENKLEMİ İLE ÇÖZÜMÜ
9.6. YAKLAŞTIRMA FONKSİYONUNUN KURULMASI
9.7. EN KÜÇÜK KARELER YÖNTEMİNİN DOĞRU AKIM VERİLERİNİN DÖNÜŞÜMÜ İÇİN KULLANIMI
9.7.1. Kuram
9.7.2. Yalıtkan Temel

Bölüm 10

İKİ-BOYUTLU YAPILARIN GÖRÜNÜR ÖZDİRENÇ EĞRİLERİNE ETKİLERİ

10.2. BİR BOYUTLU ORTAMDA İNCE KATMANIN DAVRANIŞI
10.3. BAZI İKİ-BOYUTLU YAPILARIN ETKİLERİ
10.3.1. İletken Yüzeysel Bir Cismin Yakın Ölçü Noktalarındaki Etkisi
10.3.2. Yalıtkan Yüzeysel Bir Cismin Yakın Ölçü Noktalarındaki Etkisi
10.3.3. İletken Yüzeysel Bir Cismin Uzak Ölçü Noktalarındaki Etkisi
10.3.4. Yalıtkan Yüzeysel Bir Cismin Uzak Ölçü Noktalarındaki Etkisi
10.4. GÜRÜLTÜ GİDERME YÖNTEMİNİN KULLANIMINA ÖRNEKLER

Bölüm 11

DOĞRUDAN YORUM YÖNTEMİ

11.1. DOĞRUDAN YORUMUN TANIMI
11.2. İKİ KATMANLI ORTAM İÇİN DOĞRUDAN YORUM
11.2.1. İlk Katman Özdirencinin Saptanması
11.2.2. İlk Katman Kalınlığının Saptanması
11.2.3. İkinci Katman Özdirencinin Saptanması
11.3. ÇOK KATMAN DURUMU
11.3.1. İlk Katman Özdirenç ve Kalınlığının Saptanması
11.3.2. Ara Katmanların Özdirenç ve Kalınlıklarının Saptanması
11.3.3. Son Katman Özdirencinin Saptanması
11.4. DOĞRUDAN YÖNTEMİN UYGULANIŞI
11.5. DEĞERLENDİRME ÖRNEĞİ

Bölüm 12

KATMAN PARAMETRELERİNİN TERS ÇÖZÜM YÖNTEMLERİ İLE SAPTANMASI

12.1. TERS ÇÖZÜM KURAMI
12.1.1. Parametre Düzeltme Dizeyinin Hesaplanması
12.1.2. Tekil Değer Ayrışımı
12.1.3. Sönüm Faktörü
12.1.4. Sönüm Faktörünün Tekil Değer Ayrışımı Yöntemine Uygulanması
12.1.5. Ağırlıklı Ters Çözüm
12.1.6. Parametre Çözünürlüğü
12.1.6.1. Veri Ayrımlılık Dizeyi
12.1.6.2. Parametre Ayrımlılık Dizeyi
12.1.7. İlişki Dizeyi ile Çözünürlüğün İncelenmesi
12.2. DOĞRU AKIM VERİLERİNİN TERS ÇÖZÜMÜ
12.2.1. Logaritmik Parametre Uzayı
12.2.2. Logaritmik Veri Uzayı
12.2.3. Eşdeğerlilik
12.2.4. Kısmi Türevler Dizeyinin Hesaplanması
12.2.5. Ağırlık Atama
12.2.6. Yineleme İşleminin Durdurulması

Bölüm 13

DOĞRUDAN VE YİNELEMELİ YORUM YÖNTEMLERİNİN BİRLİKTE KULLANIMI

13.1. YÖNTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI
13.2. SIRALI YORUM
13.3. EŞ-ZAMANLI YORUM
13.4. GERÇEK ARAZİ VERİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNE ÖRNEKLER
13.5. SONUÇLAR

Kaynaklar

Kitabı İndirmek İçin Tıklayınız

Emre Alan hakkında 119 makale
Civil Engineer - Geophysical Engineer - Software Developer - 3D Modeler - Beşiktaş Fan - Animal Lover - Kerbonaut

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*