KAZIKLAR ARASI MESAFENİN 2D – 3D ANALİZİ – Yüksek Lisans Tezi

KAZIKLAR ARASI MESAFENİN KAZIKLI RADYE TEMEL SİSTEMİNDE ETKİSİNİN İKİ VE ÜÇ BOYUTLU ANALİZİ – Yüksek Lisans Tezi

Ahmet Gürkan YAZICI

T.C. Niğde Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalı, Eylül 2013

İçerik

 • ÖZET
 • SUMMARY
 • ÖNSÖZ
 • İÇİNDEKİLER DİZİNİ
 • ÇİZELGELER DİZİNİ
 • ŞEKİLLER DİZİNİ
 • SİMGE VE KISALTMALAR
 • BÖLÜM I GİRİŞ
 • BÖLÜM II DÜŞEY YÜKLER ALTINDA TEKİL KAZIKLARIN DAVRANIŞI ve TASARIMI
  Kazıklı Temellerde Taşıma Gücü
  Statik formüller
  Dinamik formüller
  Arazi deneylerinden elde edilen bağıntılar
  Tekil Kazıklarda Oturma
 • BÖLÜM III DÜŞEY YÜKLER ALTINDA KAZIK GRUPLARININ DAVRANIŞI ve TASARIMI
  Kazık Grupları
  Kazık gruplarının taşıma gücü
  Kazık gruplarının oturması
 • BÖLÜM IV KAZIKLI RADYE TEMELLER ÜZERİNE YAPILMIŞ ÇALIŞMALAR
  Kazıklı Radye Temellerin Kullanım Alanları
  Kazıklı Radye Temellerin Uygulama Örnekleri
  Kazıklı Radye Temeller Üzerindeki Model Çalışmaları
  Kazıklı Radye Temellerin Analizleri
 • BÖLÜM V SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİ ve PLAXIS
  Sonlu Elemanlar Yöntemi
  Plaxis 2D ve 3D Foundation Sonlu Elemanlar Programı
 • BÖLÜM VI YAPILAN PARAMETRİK ÇALIŞMA: MODELLEME ve ANALİZLER
  Materyal ve Metod
  Malzeme Özellikleri
  Hesap AşamasI
  Kazıklı radye temelin iki (2D) boyutlu modellenmesi
  Kazıklı radye temelin üç (3D) boyutlu modellenmesi
  Kazıklı Radye Temelin İki (2D) Boyutlu Analizleri
  Kazıklı Radye Temelin Üç (3D) Boyutlu Analizleri
  İki (2D) ve Üç Boyutlu (3D) Analizlerin Karşılaştırılması
 • BÖLÜM VII SONUÇLAR ve ÖNERİLER
 • KAYNAKLAR
 • ÖZ GEÇMİŞ

ÖZET : Temel zeminlerinin problemli olması halinde, en genel çözüm derin temel (kazıklı temel) seçilerek yapı temellerinin tasarlanmasıdır. Bazı hallerde yüzeysel temel taşıma gücü açısından yeterlidir fakat oturmaları kabul edilebilir değerleri aşabilir. Bu şartlarda, yüzeysel temelin altında kazıklar oturmayı azaltıcı eleman olarak kullanılmaktadır. “Kazıklı radye temel” olarak adlandırılan bu sistemler, kazıklı temellere göre daha ekonomik bir çözümdür. Kazıklı radye temellerin tasarımında dikkate alınması gereken önemli etkenlerden birisi de kazıklar arası aks mesafesinin seçimidir. Bu çalışmada, yüksek plastisiteli killi bir zemin üzerine kazıklı radye temel, sonlu elemanlar paket programı Plaxis 3D Foundation ve Plaxis 2D ile modellenmiş, kazık aks aralığına göre oluşturulan modellerin analiz sonuçları karşılaştırılmış ve yorumlanmıştır. Genel eğilim olarak iki ve üç boyutlu analizlerde, kazıklar arası mesafenin (s/D) artmasıyla oturma, kayma deformasyonu ve hacimsel deformasyonda azalma meydana gelmişken, bir eşik değer olarak s ≥ 6D olması halinde adı geçen büyüklüklerde belirgin bir değişim meydana gelmediği (sabit kaldığı) ya da yavaş azaldığı belirlenmiştir.

Yüksek Lisans Tezini İndirmek İçin Tıklayınız

Emre Alan hakkında 119 makale
Civil Engineer - Geophysical Engineer - Software Developer - 3D Modeler - Beşiktaş Fan - Animal Lover - Kerbonaut

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*