YALOVA-ALTINOVA SAHİLLERİNİN SİSMİK DEĞERLENDİRMESİ – Makale

Tersane Bölgesi Olması İstenen Yalova-Altınova Sahillerinin Sismik Değerlendirilmesi

Bedri ALPAR – İstanbul Üniversitesi, Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü, İSTANBUL

Özet: Yalova İli, Altınova (Tavşanlı) bölgesinde, tarım, turizm ve iskan alanı olan yaklaşık 5 kilometrelik sahil şeridinin doldurularak tersane bölgesi yapılması planlanmaktadır. Kıyı alanlarındaki yanlış alan kullanımlarının uzun dönemdeki olumsuz etkileri bilinmektedir. Korumacılık-yatırım ikilemi, oluşturacağı çevresel sorunlar, kirlilik, zirai faaliyetler ve turistik boyut bakımından değerlendirildiği kadar, bölgenin deprem riski yüksek alanlar içerisinde yer alması nedeniyle yeraltı zemin sorunlarının da çözüm amaçlı olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Yer seçimi çalışmalarının geniş alanları kapsayacak şekilde jeolojik-jeoteknik etütler yapılarak yürütülmesi en iyi çözümdür. Yapısal özellik ve zemin koşulları yanında sıvılaşma potansiyeli ve olası sualtı heyelanları gibi riskler de
belirlenmelidir. Bölgenin yapısal evrimi Permo-Triyas yaşlı metamorfik temel üzerindeki Neojen sonrası birimlerde gözlenir. İlgili deniz alanının sismik değerlendirmesini yapabilmek için deprem öncesi ve sonrası kaydedilmiş sismik veriler değerlendirilmiş, litolojik yapılar kestirilmiştir. Deniz içinde gözlenen faylar iki grup halinde değerlendirilmiştir. Birinci grup faylar Pleyistosen birimleri içinde kalmaktadır, güncel çökelleri kesmez fakat onları etkiler. Diğerleri ise normal bileşenli, güncel çökelleri de kesen küçük atımlı faylar olarak değerlendirilmiştir. Kocaeli 1999 depreminde İzmit Körfezi kıyı alanlarında yaşanan zemin sorunları ve bu çalışmada elde edilen deniz verileri, kıyı alanlarındaki zemin taşıma özelliklerinin belirlenmesinin önemini göstermektedir.

Makaleyi İndirmek İçin Tıklayınız

 

Emre Alan hakkında 119 makale
Civil Engineer - Geophysical Engineer - Software Developer - 3D Modeler - Beşiktaş Fan - Animal Lover - Kerbonaut

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*