ARAMA ELEKTROMANYETİK YÖNTEMLERİ

Arama Elektromanyetik Yöntemleri

İçerik

GİRİŞ

– Jeofizikte Elektromanyetik Yöntemler
– Elektromanyetik Alanların Kaynağı
– Elektromanyetik Yöntemlerin Sınıflandırılması
– Yeryüzünde Uygulanan EM Metotlar
– – Doğal Kaynaklı EM Metotlar
– – Yapay Kaynaklı EM Metotlar
– – a. Düzlem Dalga Kullananlar
– – b. Çift Yatay Halka Yöntemi (Schlingram) (Frekans Ortamında)
– – c. Geçici Elektromanyetik (Zaman Ortamında) Yöntemler
– Yer Radarı
– Havada Uygulanan EM Jeofizik Metotlar
– Kuyuda EM Metotlar

MAXWELL DENKLEMLERİ VE SINIR KOŞULLARI

– Ortamın Özdirenci ve Öziletkenliği
– Ortamın Dielektrik Sabiti
– Ortamın Manyetik Geçirgenliği
– Zaman Bölgesinde Elektromanyetik Dalga ve Yayınım Denklemleri
– Frekans Bölgesinde Elektromanyetik Dalga ve Yayınım Denklemleri
– Nüfuz Derinliği
– Sınır Koşulları
– Frekans Ortamında Maxwell Denklemleri

MANYETOTELLÜRİK METOT

– Manyetotellürik Alan ve Kaynağı
– Manyetotellürik Yöntemin Teorisi
– Tabakalı Ortamlarda Empedans Bağıntısı
– MT’de Veri Sunumu

YAPAY KAYNAKLI MANYETOTELLÜRİK YÖNTEM
(CSAMT – CONTROLLED SOURCE AUDIO MAGNETOTELLURIC)

– Arazi ve Ölçü Düzeni
– CSAMT için Homojen Dalga Denklemi
– Yaklaşık Durgun Durum (Quasi-Static Limit)
– Homojen Ortamda Yatay Elektrik Dipolün Çözümü
– Yakın Kaynak Durumu
– Uzak Kaynak Durumu

ÇOK ALÇAK FREKANS ELEKTROMANYETİK YÖNTEM
(VLF – Very Low Frequency)

– Ölçüm Teknikleri
– Ölçülen Büyüklükler
– Araştırma Derinliği ve Görünür Özdirenç
– Yöntemin Üstün ve Zayıf Noktaları
– VLF-EM Verilerinin Sunumu ve Değerlendirilmesi

ÇİFT YATAY HALKA ELEKTROMANYERİK YÖNTEM
(HLEM – Schlingram)

– Yöntem
– Ölçüm Teknikleri
– Ölçülen Büyüklükler
– Araştırma Derinliği ve Görünür Özdirenç Tanımı
– Schlingram Verilerinin Sunumu ve Değerlendirilmesi
– Kaydırma Ölçümleri
– Frekans Sondajı Ölçümleri
– Yöntemin Üstün ve Zayıflıkları

GEÇİCİ ELEKTROMANYETİK YÖNTEM
(TEM-Transient Elektromanyetik Method)
(TDEM – Time Domain Elektromanyetik Method)

– Yöntem
– Ölçüm Teknikleri
– Ölçülen Büyüklükler
– Geçici Elektromanyetik Kuram
– – Tekdüze Ortam İçin Çözüm
– – Katmanlı Ortam İçin Çözüm
– Yokuş Etkisinin (Ramp Effect) Kaldırılması (Statik Kayma Etkisi)
– Araştırma Derinliği ve Görünür Özdirenç Tanımı
– TEM Verilerinin Sunumu ve Değerlendirilmesi
– – Yapay Derinlik / Özdirenç Dönüşümleri
– – Ters Çözüm Teknikleri
– Yöntemin Üstünlükleri ve Zayıflıkları

YER RADARI (GEORADAR)
(GPR – Ground Penetration Radar)

– Yöntemin Üstün ve Zayıf Noktaları
– GPR Kuramı
– Arazide Ölçüm ve Veri Sunumu
– Ölçüm Dizge Örnekleri
– Araştırma Derinliğinin Belirlenmesi
– Veri İşlem Teknikleri ve Veri Sunumu
– Yöntemde Kullanılan Terimler: Desibel
– Radar Aralık Bağıntısı

ANİZOTROPİK FORMASYONLARDA İNDÜKSİYON KUYU LOGLARI (Makale)

– Giriş
– Kayaçların Elektrik Özellikleri
– Kuram
– Klasik İndüksiyon Kuyu Logları
– Eğimli ve Anizotropik Ortamlarda Çok Eksenli Kuyu Logları

Dökümanı İndirmek İçin Tıklayınız

Emre Alan hakkında 119 makale
Civil Engineer - Geophysical Engineer - Software Developer - 3D Modeler - Beşiktaş Fan - Animal Lover - Kerbonaut

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*