ELEKTRİK PROSPEKSİYON – Ders Notları

ELEKTRİK PROSPEKSİYON – Ders Notları – Emre ALAN

İçerik

 • Elektrik Akımı ve Akım Şiddeti
 • Kayaçların Elektriksel Özellikleri
 • Elektronik (Ohmik) İletim
 • Yarı İletim
 • Dielektrik İletim
 • Elektrolitik İletim
 • Kayaç ve Minerallerin Dielektrik Sabitleri
 • Minerallerin Manyetik Permeabiliteleri
 • Kayaçlarda Elektriksel İletim
 • Basıncı İletimi Etkilemesi
 • Tuzlu ve Sıcak Ortamlarda Özdirenç Değerleri
 • DOĞAL POTANSİYEL (SP) YÖNTEMİ
 • Uygulama Alanları
 • Avantajları ve Dezavantajları
 • Doğal Potansiyel Kaynakları
 • Potansiyel Araştırmalarında Ölçüleri Etkileyen Diğer Bazı Doğal Potansiyelleri
 • Doğal Potansiyellerin Oluşum Nedenleri
 • Elektrokinetik Potansiyel (Akma Gerilimi)
 • Diffüzyon Potansiyeli
 • Nersnt (Şeyl) Potansiyeli
 • Mineralizasyon Potansiyeli
 • SP Gerilimin Oluşmasını Sağlayan Diğer Faktörler
 • Tellürik Akımlar
 • Yapay Akım Kaçakları ve Güç Hatları
 • Yeraltındaki Bazı Boru Hatları
 • SP Ölçü Gereçleri
 • SP Arazi Ölçümlerinde Dikkat Edilmesi Gereken Bazı Hususlar
 • Potansiyel Elektrodu Olarak Gözenekli Kapların Kullanılması Zorunluluğu
 • Elektrotlar Arasındaki Potansiyel Farkın Dengelenmesi (Null Yöntemi)
 • Potlardaki Solüsyonun Konsantrasyon Farklılığının Giderilmesi
 • Pot Düzeltmesi
 • Ölçü Noktalarının Yerlerinin Seçimi
 • SP Ölçü Teknikleri
 • Yatay Kaydırma Ölçü Teknikleri
 • Baza İndirgeme Ölçü Tekniği
 • ELEKTRİK ÖZDİRENÇ (REZİSTİVİTE) YÖNTEMİ
 • Kayaçlarda İletkenlik
 • Özdirenç Yöntemi Uygulama Biçimleri
 • Düşey Elektrik Sondaj
 • Elektrik Haritalama veya Profil
 • Elektrik Özdirenç Yöntemi Arazi Ekipmanları
 • Özdirenç Ölçümlerinin Değerlendirilmesi ve Yoruma Hazır Hale Getirilmesi
 • Tabaka Parametreleri İle Jeolojik Sınırların Tespiti
 • Kat Haritaları
 • Düşey Kesit Haritaları
 • Elektrot Açılımları
 • Simetrik Elektrot Dizilimleri
 • Schlumberger Dizilimi
 • Wenner Dizilimi
 • Simetrik Olmayan Elektrot Dizilimleri
 • Dipol Dizilimleri
 • Özel Elektrot Dizilimleri
 • Elektrot Dizilim Türleri
 • Farklı Elektrot Dizilimleri İçin Avantaj ve Dezavantajlar
 • İNDÜKLEM POLARİZASYON (IP) Yöntemi
 • IP Olayında Kutuplaşma Çeşitleri
 • Elektrot Kutuplaştırması
 • Zar Kutuplaştırması
 • IP Ölçü Teknikleri
 • Frekans Ortamı Ölçü Tekniği
 • Faz Ölçü Tekniği

Ders Notunu İndirmek İçin Tıklayınız

Emre Alan hakkında 119 makale
Civil Engineer - Geophysical Engineer - Software Developer - 3D Modeler - Beşiktaş Fan - Animal Lover - Kerbonaut

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*