DERİN KAZILARDA GÖZLEMSEL YÖNTEMİN KULLANILMASI – Lisans Tezi

DERİN KAZILARDA GÖZLEMSEL YÖNTEMİN KULLANILMASI – Lisans Tezi

Emre ALAN – Burak TÜRK

İstanbul Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü – 2011

İçerik

İÇİNDEKİLER …………………………………………………………………………………………….. I
ŞEKİL LİSTESİ…………………………………………………………………………………………. III
TABLO LİSTESİ ……………………………………………………………………………………….. VI
ÖZET……………………………………………………………………………………………………….. VII
SUMMARY …………………………………………………………………………………………….. VIII
1. GİRİŞ ……………………………………………………………………………………………………….1
2. LİTERATÜR ARAŞTIRMASI – GENEL BİLGİLER …………………………………..3
2.1. DAYANMA YAPILARININ TASARIMI VE DESTEKLENMESİ …………..3
2.1.1. Konsol Sistemlerde Toprak Basınçları ve Dağılımları ………………………..4
2.1.2. Çok Sıra Destekli Sistemlerde Toprak Basınçları ve Dağılımları………. 15
2.1.3. Deprem Yükleri Altında Toprak Basınçları ……………………………………. 17
2.2. DERİN KAZILARDA ZEMİN HAREKETLERİ …………………………………. 20
2.2.1. Yatay Hareketler …………………………………………………………………………. 20
2.2.2. Zemin Oturmaları ……………………………………………………………………….. 21
2.2.3. Kazı Kabarması …………………………………………………………………………… 24
2.2.4. Kazılardan Kaynaklanan Zemin Oturmalarının Tahmini ……………….. 25
3. MATERYAL VE YÖNTEM …………………………………………………………………….. 61
3.1. ÇALIŞMA ALANI …………………………………………………………………………….. 61
3.1.1. D1 İnklinometre Noktasına Ait İksa Duvarı Cephesi ve Kesiti …………. 62
3.1.2. D2 İnklinometre Noktasına Ait İksa Duvarı Cephesi ve Kesiti …………. 63
3.1.3. D3 İnklinometre Noktasına Ait İksa Duvarı Cephesi ve Kesiti …………. 65
3.1.4. D4 İnklinometre Noktasına Ait İksa Duvarı Cephesi ve Kesiti …………. 66
3.2. ZEMİNE AİT ÖZELLİKLER …………………………………………………………….. 68
3.3. PLAXİS MODELLERİ ………………………………………………………………………. 69

3.3.1. D2 İnklinometre Noktasına Ait Plaxis Modeli …………………………………. 69
3.3.2. D4 İnklinometre Noktasına Ait Plaxis Modeli …………………………………. 70
3.4. GÖZLEMSEL YÖNTEM …………………………………………………………………… 70
3.4.1. Geleneksel Tasarım ve Gözlemsel Yöntem ……………………………………… 70
3.4.2. Gözlemsel Yöntemin Tanımı …………………………………………………………. 72
3.4.3. Gözlemsel Yöntem Uygulama Esasları ve Yararları ………………………… 72
4. PLAXİS ANALİZLERİ ……………………………………………………………………………. 74
4.1. D2 İNKLİNOMETRE NOKTASINA AİT ANALİZLER ………………………. 74
4.1.1. D2 İnklinometresi Bazlı Geri Analizler ………………………………………….. 76
4.2. D4 İNKLİNOMETRE NOKTASINA AİT ANALİZLER ………………………. 82
4.2.1. D4 İnklinometresi Bazlı Geri Analizler ………………………………………….. 83
4.3. MALİYETLERİN KARŞILAŞTIRILMASI…………………………………………. 89
4.3.1. TİP-III İksa Duvarında İlk Tasarım ve Revize Edilmiş Tasarıma Ait
Maliyetin Karşılaştırılması ……………………………………………………………………. 89
4.3.2. TİP-X İksa Duvarında İlk Tasarım ve Revize Edilmiş Tasarıma Ait
Maliyetin Karşılaştırılması ……………………………………………………………………. 91
5. SONUÇLAR VE ÖNERİLER …………………………………………………………………… 93
KAYNAKLAR ……………………………………………………………………………………………. 94

SONUÇLAR VE ÖNERİLER
Pressiyometre deneyi ve geri analizlerden anlaşıldığı üzere, zemine ait elastisite modülünün tasarımı önemli ölçüde etkilediği görülmüştür. Pressiyometre deneyinin kötü şartlar altında gerçekleştirilmesi neticesinde elde edilen tasarım parametrelerinin abartılı dizaynlara götürdüğü anlaşılmıştır. Dolayısıyla pressiyometre deneyinin mümkün olduğu kadar kuru bir ortamda gerçekleştirilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.


Çalışmada geri analizlerin ve bu analizler sonucunda elde edilen yeni parametre ve tasarımların, devam eden inşaat süresince yapıya kolayca entegre edilebildiği anlaşılmıştır. Nitekim, ilk tasarımın abartılı olarak yapılmış olmasına rağmen, henüz kazının başlangıcı sayılabilecek seviyelerde geri analizlerin yapılmış olması, tasarımın revize edilebilmesi konusunda ciddi bir rol oynamıştır.


Geri analizlerde, ilk inklinometre okumaları ile, hesaplanan deplasman değerlerinin çakışmasını sağlayan parametreler belirlendikten sonra, aynı parametreler devam eden kazı kademeleri için kullanıldığında, hesap ile ölçüm arasındaki uyumun devam ettiği görülmüştür. Bu da geri analizlerin, mevcut şartların anlaşılmasının yanında, gelecekte meydana gelecek deplasmanların tahmin edilmesi konusunda da başarılı olduğunu göstermektedir.


Geri analizlerin, inşaat süresince hem zaman açısından hem de maliyet açısından büyük fayda sağladığı anlaşılmıştır. Nitekim, baz alınan kesitlerde 3 sıra ankrajın fazla olduğunun anlaşılması ve tasarımdan çıkartılması sayesinde, derin kazının 60-90 gün daha erken bitirilebileceği anlaşılmıştır. Ayrıca bu kısmın tasarımdan çıkartılmasının maliyeti %20-25 arasında azalttığı hesaplanmıştır.


Bütün bu sonuçlar birlikte irdelendiği zaman, gözlemsel yöntem ve geri analizlerin oldukça karmaşık bir mekanizması olan derin kazılardaki deformasyonların tahmininde çok başarılı olduğu ve tasarımları, mühendisliğin temel prensiplerinden biri olan optimum güvenli dizayn ilkesine yaklaştırdığı belirgin bir şekilde görülmektedir.

Lisans Tezini İndirmek İçin Tıklayınız

Emre Alan hakkında 119 makale
Civil Engineer - Geophysical Engineer - Software Developer - 3D Modeler - Beşiktaş Fan - Animal Lover - Kerbonaut

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*