YER FİZİĞİ (Türkçe e-kitap)

YER FİZİĞİ – Prof. Dr. Ülben EZEN – Yrd. Doç. Dr. Metin AŞÇI – 2003

İÇERİK

BÖLÜM 1
1.1. Güneş Sisteminin Evrendeki Yeri
1.1.1. Güneş Sisteminin Özellikleri
1.1.2. Güneşin İç Yapısı
1.1.3. Güneşin Coğrafi Boyutları
1.1.4. Güneşin Isısı
1.1.5. Güneşteki Doğal Olaylar
1.1.6. Güneşteki Diğer Doğal Olaylar
1.2. Yakın Gezegenler
1.2.1. Merkür
1.2.2. Venüs
1.2.3. Mars
1.2.4. Ay
1.3. Güneş Sistemi ve Yerkürenin Oluşumu ile İlgili Teoriler
1.4. Yerin Oluşumu ile İlgili Teoriler
1.5. Kıta-Okyanus-Atmosfer Üçlüsünün Oluşumu
1.5.1. Atmosferin Oluşumu
1.5.2. Atmosferin Yapısı ve Bileşimi
1.5.3. Atmosferdeki Sirkülasyonlar
1.5.4. Atmosferdeki Işıklı Olaylar
1.5.5. Aurora
1.5.6. Air Glow
1.6. Yerin Şekli ve Hareketleri
1.6.1. Yerin Hareketleri

BÖLÜM 2
2.1. Yer İçinin Yapısı (Bileşimi) ve Katmanları
2.2. Yerkabuğu
2.3. İzostazi
2.3.1. Giriş
2.3.2. Pratt Teorisi
2.3.3 Airy Hipotezi
2.3.4. Heiskanen Yöntemi
2.3.5. Dolaylı Düzeltme
2.3.6. Buzullar
2.3.7. Erozyon ve Birikimlerinin Etkisi
2.3.8. Dengelenme Mekanizması
2.3.9. İzostazi Yasası
2.4. Günümüzdeki Kabuk Sınıflaması
2.4.1. Kalkan Tipi Kabuk
2.4.2. Kıta Ortası Tipi (Mid-Continent) Kabuk
2.4.3. Basin-Range Tipi Kabuk
2.4.4. Alpine Tipi Kabuk
2.4.5. Büyük Ada Yayları
2.4.6. Derin Okyanus Tabanı Tipi Kabuk
2.4.7. Okyanus Ortası Sırtı Tipi Kabuk
2.5. Moho Süreksizliği
2.5.1. Minerallerin Faz Dönüşümü
2.6. Mantonun Yapısı ve Bileşimi
2.6.1. Moho-350 Km (Üst Manto)
2.6.2. 350-420 Km Aralığı (20 Derece Süreksizliği)
2.6.3. 450-650 Km Aralığı
2.6.4. 650-700 Km Süreksizliği
2.6.5. 700-1000 Km Aralığı
2.6.6. 1000-2900 Km Alt Manto
2.7. Mantonun Vizkozitesi
2.8. Q Faktörü ve Atenüasyon Katsayısı
2.9. Çekirdek

BÖLÜM 3 – Yeriçinde Yoğunluk, Basınç, Gravitasyon ve Elastik Sabitlerin Saptanması ve Değişimi

3.1. Elastik Sabitler
3.2. Elastik Sabitlerin Bulunması
3.3. Basınç ve Yoğunluğun Bulunması
3.4. ρ Yoğunluğunun Bulunması
3.5. g Yerçekimi İvmesinin Bulunması

BÖLÜM 4
4.1. Yerin Isı Kaynağı ve Yer İçinde Sıcaklık Dağılımı
4.2. Okyanus Tabanındaki Isının Ölçülmesi
4.3. Mantoda Termal Konveksiyon
4.4. Kabuk ve Mantodaki Sıcaklık
4.5. Çekirdekteki Sıcaklık
4.6. Yerin Sıcaklığı
4.7. Yerkürede Isı İletimi
4.8. Yer İçi Isısının Muhtemel Kaynakları ve Kökeni
4.8.1. Kütle Katılımları ve Çekim Enerjisi
4.8.2. Adyebatik Basınç ve Sıcaklık
4.8.3. Radyoaktif Parçalanmanın Neden Olduğu Isı Kaynağı
4.8.4. Yerkürenin Kendi Ekseni Etrafında Dönmesi
4.9. Yer Yüzünde Isının Açığa Çıkışı
4.10. Sığ Derinliklerde Isının Ölçülmesi ve Isı Akısı Kavramı
4.11. Isı Akısının Ölçülmesi
4.11.1. Isı Akısını Ölçme Yöntemleri
4.12. Ölçülen Isı Akısı
4.13. Gözlenen ve Tahmin Edilen Isı Akısı Arasındaki Aykırılıklar
4.14. Yakın – Yüzey Aykırılığı
4.15. Isı Akısının Yer Yüzündeki Dağılımı
4.16. Yer Küreden Toplam Isı Kaybı (Isı Akısı Yardımıyla Kaybedilen Toplam Isı Kaybı)
4.17. Isı Akısı Değerlerinin Jeolojik Yapılarla İlgisi
4.18. Kıtasal ve Okyanusal Alanların Isı Akısı Değerlerinin Isı Kaynağı Yönünden Genel Yorumu
4.19. Yerin Derin Kısımlarında Isının Değişimi ve Saptanması
4.19.1. Clasius-Clapeyron Bağıntısı Yardımıyla Isı Tayini
4.19.2. Elektromanyetik İndüksiyondan Yararlanılarak Isı Tayini
4.19.3. Lindeman’ın Ergime Teorisi ile Isı Tayini
4.20. Kabuk-Manto-Çekirdekte Isı Davranışı
4.21. Yer Kürenin Isıl Kökenli Sıcak ve Soğuk Orijin Hipotezleri
4.21.1. Birinci Aşama
4.21.2. İkinci Aşama
4.21.3. Üçüncü Aşama
4.21.4. Dördüncü Aşama
4.22. Kıtasal Kabuğun Isıl Yapısı (Rejimi)
4.23. Okyanusal Kabuğun Isıl Yapısı

Kitabı İndirmek İçin Tıklayınız

Emre Alan hakkında 111 makale
Civil Engineer - Geophysical Engineer - Software Developer - 3D Modeler - Beşiktaş Fan - Animal Lover - Kerbonaut

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*