ÇOK KATLI ÇELİK YAPILARIN DEPREM ETKİSİ ALTINDA DİNAMİK DAVRANIŞI – Yüksek Lisans Tezi

ÇOK KATLI ÇELİK YAPILARIN DEPREM ETKİSİ ALTINDA DİNAMİK DAVRANIŞI – Yüksek Lisans Tezi

Mehmet Afşin DOLUNAY

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, ISPARTA, 2001

 • İÇİNDEKİLER
  ÖZET
  ABSTRACT
  ÖNSÖZ ve TEŞEKKÜR
  SİMGELER DİZİNİ
  ŞEKİLLER DİZİNİ
  ÇİZELGELER DİZİNİ
  GİRİŞ
  Depremin Oluşumu Ve Özellikleri
  Çok Katlı Çelik Yapılarda Taşıyıcı Sistemler
  Çalışmanın Amacı ve İzlenen Yol
  KAYNAK BİLGİSİ
  MATERYAL VE METOD
  Materyal
  Çok Katlı Çelik Yapılarda Taşıyıcı Sistemler
  Tarihçe
  Yüksek Yapılarda Çelik Malzemenin
  Betonarmeye Göre Avantaj Ve Dezavantajları
  Çok Katlı Yüksek Yapıların Sistem Özellikleri
  Etabs Programı ve Özellikleri
  Metot
  Dinamik Analiz
  Giriş
  Dinamik Denge
  Adım Adım Çözüm Yöntemi
  Mod Süperpozisyonu Yöntemi
  Response Spektrum Analizi
  Frekans Alanında Çözüm
  Sismik Yük Davranış Spektrumunu
  Kullanarak Dinamik Analiz
  Giriş
  Bir Davranış Spektrumunun Tanımı
  Mod Davranışının Hesabı
  Tipik Davranış Spektrumu Eğrileri
  Mod Kombinasyonu İçin CQC Metodu
  Tasarım Spektrumları
  Spektral Analizde Dikey Etkiler
  Davranış Spektrumu Metodunun Sınırlamaları
  Zaman Tanım Alanında Çözüm (Time History Analiz)
  Modal Yöntemler
  Direkt İntegrasyon Yöntemleri
  Açık – Direkt İntegrayon Yöntemi
  Kapalı – Direkt İntegrayon Yöntemi
  Çalışmaya Esas Alınan Çok Katlı Çelik Yapıların Özellikleri
  Tip yapılar (Kat Sayısı)
  Tip Yapılar (Taban Kenar Uzunluk Oranı)
  Tip Yapılar (Zayıf Cephe)
  Tip Yapılar (Yumuşak Kat)
  Tip Yapı (Asma Kat)
  Tip Yapılar (Çaprazlar)
  Tip Yapı (Ağır Çatı)
  Tip Yapı (Ani Kesit Değişimi)
  Tip Yapı (Kolon Rijitlikleri)
  Modellerde Kullanılan Elemanların ve Malzemenin Özellikleri
  Yüklemeler
  Bir Yapının Etabs’de Modellenmesi
  ARAŞTIRMA VE BULGULAR
  Araştırma
  Bulgular
  Tip Yapılar (Kat Sayısı)
  Tip Yapılar (Taban Kenar Uzunluk Oranı)
  Tip Yapı (Zayıf Cephe)
  Tip Yapılar (Yumuşak Kat)
  Tip Yapı (Asma Kat)
  Tip Yapı (Çaprazlar)
  Tip Yapı (Ağır Çatı)
  Tip Yapı (Ani Kesit Değişimi)
  Tip Yapı (Kolon Rijitlikleri)
  SONUÇLAR
  KAYNAKLAR
  ÖZGEÇMİŞ

ÖZET : Bir yapının taşıyıcı sisteminin seçimi depreme dayanıklı yapı tasarımında büyük önem taşır. Özellikle, çok katlı yapılarda, taşıyıcı sistem seçimi daha da önem kazanmaktadır. Ülkemizde meydana gelen 17 Ağustos 1999 Marmara depreminde yıkılan yapıların önemli bir bölümünde yanlış taşıyıcı sistem seçiminin büyük rol oynadığı görülmüş ve bu konuda mühendislerin yeteri kadar bilinçli olmadıkları ortaya çıkmıştır.

Bu çalışmada, deprem etkisine maruz çok katlı çelik yapılarda, yapı geometrisi ve rijitliklerdeki değişimin deprem kuvvetlerine etkisi incelenmiştir. Böylece, depreme dayanıklı çok katlı çelik yapı tasarımında özellikle geometri ve rijitliklerin, yapı içindeki dağılımında dikkat edilmesi gereken esaslar belirlenmeye çalışılmıştır.

Çalışmaya esas alınan yapılar, kat sayısı, planda kenar uzunluklarının oranı, rijitlik değişimleri v.b. gibi geometrik parametrelere bağlı modellenmiştir. Yapıların deprem etkisi altındaki davranışları, eşdeğer statik yük, spektral analiz ve zaman tanım alanı deprem hesap yöntemlerine göre ETABS(Linear and Nonlinear Static and Dynamic Analysis and Design of Building System) Bilgisayar programı kullanılarak gerçekleştirilmiş ve taban kesme kuvvetleri, devirme momentleri, maksimum eplasmanların yapı geometrisine göre değişimleri incelenmiştir.

Sonuç olarak, bu çalışmada, çok katlı çelik yapılarda , deprem hesap yöntemlerinin, yapıdaki rijitlik dağılımının ve yapı düzensizliklerinin yapının deprem davranışına etkisi incelenmiştir. Böylece , gerek deprem hesap yöntemi seçimi, gerekse taşıyıcı sistem geometrisi ile ilgili olarak, mühendisler tarafından tasarımda dikkat edilmesi gereken hususlar ortaya konulmaya çalışılmıştır. Ayrıca, deprem hesap yöntemleri ile ilgili yeterli Türkçe literatür olmaması nedeniyle, deprem hesap yöntemleri de detaylı bir şekilde verilmiştir.

Yüksek Lisans Tezini İndirmek İçin Tıklayınız

Emre Alan hakkında 111 makale
Civil Engineer - Geophysical Engineer - Software Developer - 3D Modeler - Beşiktaş Fan - Animal Lover - Kerbonaut

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*